drs. Karin van der Weijden

lezen - spellen - studievaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

LEREN kun je LEREN: al 10 jaar een begrip in Blixembosch!

Karin van der Weijden-van der Laan (1967) behaalde in 1989 haar doctoraaldiploma Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg  en rondde in 2009 de Masteropleiding Dyslexiespecialist af aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Daarna heeft zij nog diverse certificaten behaald op het gebied van dyslexiezorg en dyslexie-ICT. Ook is zij gecertificeerd trainer Snel leren=leuk leren. In augustus 2007 is Karin gestart met LEREN kun je LEREN, praktijk voor lezen, spellen en studiebegeleiding.

Karin is scholingspartner van José Schraven (Zo leer je kinderen lezen en spellen) en van LIGT Lezen en Spellen.  Eerder was zij werkzaam aan de Letterenfaculteit te Tilburg, bij de Averroèsstichting, het CITO,  de Vereniging voor ouders van couveusekinderen en BVS-schooladvies.

 

 

 

 

 

Meer informatie over Snel leren = leuk leren en handige planningsschema's vind je op www.time2control.nl

Lees ervaringen van trainers en cursisten in het Best Practice Digiboek

 

AGENDA

 

Tweedaagse basiscursus 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' voor leerkrachten, IB'ers en RT'ers

In een kleine groep leer je hoe je je lees- en spellingonderwijs kunt optimaliseren met behulp van de door José Schraven ontwikkelde methodiek. 

Data:

Woensdag 31-01-2018 van 9.30 tot 16.00 uur: de klankzuivere periode

Woensdag 21-03-2017 van 9.30 tot 16.00 uur: de niet-klankzuivere periode

Kosten

350 euro per persoon voor 4 dagdelen, incl. lunch.

Voor aanvang van de cursus dien je in het bezit te zijn van de map 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' (40 euro excl. verzendkosten), te bestellen via http://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/bestellen.htm

Locatie

Eindhoven-Noord, goed bereikbaar via A2, A50 en A58.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar info@lerenkunjeleren.nl of bel 06 - 23 25 96 17

 

Individuele begeleiding lezen en spellen

Technisch lezen en spelling:

Volgens de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', die naast elke andere methode gebruikt kan worden. Hierin staat een heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie centraal. Gericht op het opdoen van succeservaringen, waardoor kinderen gemotiveerd raken en weer plezier krijgen in lezen en spellen!

Begrijpend lezen:

Verbeteren van het tekstbegrip met behulp van de BLIKSEM-aanpak in combinatie met 'close reading' technieken.

Kosten:

52,50 euro per uur

Data:

Op dit moment zijn alle plaatsen bezet!

 

Individuele begeleiding Eindtoets Basisonderwijs

In principe zouden leerlingen van groep 8  de toets moeten kunnen maken zonder extra training. Toch kan oefenen zinvol zijn, met name wanneer dit gericht is op het wennen aan het type toetsvragen. Een opgave goed lezen en de eventuele illustratie bestuderen, is vaak al het halve werk. Daarnaast kunnen oefeningen gericht op stress- en faalangstreductie een belangrijk hulpmiddel zijn bij de voorbereiding op de toets. Een kind dat goed in zijn vel zit en vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen zal met een gerust(er) hart de toetssituatie tegemoet treden en presteren op een niveau dat bij past bij zijn capaciteiten.

Kosten:

52,50 euro per uur
Data:
Op dit moment zijn alle plaatsen bezet!
 

Groepslessen Op weg naar....snel leren = leuk leren®

Drie lessen van een uur voor leerlingen uit groep 8, als voorbereiding op het leren leren in de brugklas. We gaan aan de slag met  focuslezen (vlotter lezen en meer onthouden), het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in teksten, agendagebruik, mindmaps en leren met behulp van leerkaartjes.

Kosten:

95,00 euro per persoon, inclusief werkmap en overige materialen.

Data:
donderdagmiddag 15, 22 en 29 maart 2018, aanvangstijd in overleg.

 

Groepslessen Snel leren = leuk leren® voor mavo, havo, vwo

In een kleine groep leer je in zes lessen van een uur sneller lezen en efficiënter leren.

Kosten:

279,95 euro per persoon, inclusief werkboek en overige materialen,  e-mailcoaching tijdens de cursusperiode en een terugkomspreekuur.

Data 2018:

bij minimaal 2 aanmeldingen kan een groep van start gaan, cursusdata en tijd in overleg.

 

Groepslessen Snel leren = leuk leren® voor vmbo-basis, kader en gemengde leerweg

In een kleine groep leer je in zes lessen van een uur sneller lezen en efficiënter leren.

Kosten:

279,95 euro per persoon, inclusief cursusboek en overige materialen,  e-mailcoaching tijdens de cursusperiode en een terugkomspreekuur.

Data 2018:

bij minimaal 2 aanmeldingen kan een groep van start gaan, cursusdata en tijd in overleg.

 

Scholing leerkrachten 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', de methodiek van José Schraven
Optimaliseer je lees- en spellingonderwijs door middel van workshops, cursussen en  training in borgen. Op locatie, maximaal 20 deelnemers. Offerte op aanvraag.

 

Hoofd opruimen

Indien nodig kunnen de cursussen gecombineerd worden met een sessie 'Hoofd opruimen' volgens de MatriXmethode® van Ingrid Stoop.

 

 

AANMELDEN OF MEER WETEN?

Mail naar info@lerenkunjeleren.nl of bel  06-23 25 96 17.

LBRT lidmaatschapsnummer  160826, KvK nummer 17256343. Het cursusaanbod is vrijgesteld van btw op basis van het besluit van 23 augustus 2006, nr. CPP2005/3019M, Stcrt. nr. 169, Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling.

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 22 december 2017